‘’RİZİKO’’ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?


Riziko, sigortacılıkta fazlaca karşımıza çıkan bir terimdir. Kelime anlamına bakacak olursak; sigorta kanunlarına göre sigortalının maddi varlıklarını zarara uğratacak bütün risk ve tehlikeleri kapsayan genel bir terimdir. 

 

Riskler, sigorta yaptırmadan önce sigortalı ve sigortacı arasında mutabık kalınarak belirlenir. Belirlenen her madde sigorta poliçesindeki prim ödemesini etkilemektedir. Riziko, her sigorta türü için geçerli olan bir kavramdır. Örneğin; konut sigortası yaptıracağınız zaman rizikoya göre hesaplama yapılır ve ödemeler bu çerçeve içerisinde gerçekleştirilir. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi riziko, malın risk oranına göre belirlenir. Eğer bir malda riziko %100’e yakınsa sigorta şirketi tarafından teminat altına alınma olasılığı düşecektir. %100 riziko olan durumlar içinse sigorta şirketi tarafından mal teminat altına alınmayacaktır. 

 

Rizikonun Belirlenmesi Neden Önemlidir?

 

Risklerin belirlenmesi sigortacılıkta zarar tespitlerinin doğru yapılmasını sağlayan en önemli faktördür. Riziko sayesinde sigortalı ve sigortacı eşit şekilde sigorta haklarından yararlanır. Çünkü; belirlenmeyen ve mutabık kalınmamış riskler gerçekleştiğinde sigorta şirketinin ne kadar ödeyeceği belirsizleşir ve şirketin inisiyatifine kalır. Ayrıca riziko sayesinde sigortalının talepleri doğru şekilde karşılanır, süreç daha güvenli bir şekilde işler.

 

Her Koşulda Riziko Ödemesi Neden Yapılmaz?

 

Önceden belirlenmiş riskler maddi varlıkların başına gelirse sigorta şirketi sigortalıya tazminat ödemesi yapmakla yükümlüdür. Fakat bu ödemenin yapılması için bazı kurallar bulunmaktadır. Öncelikle kişinin yani sigortalının ihmalinin bulunmaması ve kasıtlı olarak riskin gerçekleştirilmemiş olması gereklidir. İhmal bulunan ya da kasıt olan durumlarda sigorta şirketi ödeme yapmayabilir. Bu noktada sigortalı, sigorta şirketinden hiçbir hak talep edemez. 

 

Rizikoda Sigortalının Sorumlulukları Nelerdir?


Bu süreçte sigortalının sorumlulukları ihmal ve beyan çerçevesinde değerlendirilir. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalı olan kişi en kısa sürede sigorta şirketi ile irtibata geçmeli ve ayrıntılı bilgi vermelidir. Bilgiler yanıltıcı olmamalı ve %100 doğru olmalıdır. Aksi olursa süreç doğru işlemez ve sigortalının talep avantajları ortadan kalkar. Ayrıca ödemelerin gerçekleşmesi için primlerin sigortalı tarafından ödenmiş olması gereklidir. 

 

Siz de aracınızı güvence altına almak için bizi tercih edebilir, online kasko hizmetimiz sayesinde kısa sürede Dijipol.com üzerinden aracınızın "Zorunlu Trafik Sigortasını" veya "KASKO Sigortasını" yaptırabilir, fırsatlardan faydalanabilirsiniz.  

 

Paylaş

Öne Çıkanlar