Kaskonu 80 TL indirimle almak için indirim kodunu kullanmayı unutma!
PE7X9S3B
KOPYALA
Kapat
80 TL İNDİRİM
KUPON
Kullanım süresi sona ermeden kuponu kullan!PE7X9S3B
KOPYALA
Kapat
Müşteri Hizmetleri0850 433 08 50
Müşteri Hizmetleri0850 433 08 50

Gizlilik ve Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi

Gizlilik ve Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi

ÖZSERNEO www.dijipol.com İNTERNET SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- Özserneo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş.

Özserneo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş.,sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyen kullanıcıları temsil eden, işbu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta ve reasürans brokerliği kuruluşudur. Özserneo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

2- Ön Bilgilendirme

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kulanıcı işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını kabul eder.  Kullanıcı, www.dijipol.com internet sitesini kullandığı veya www.dijipol.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep ettiği taktirde işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlar ile bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümlerini ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı olmayı kabul ve  taahhüt etmektedir

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Şirketin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

Özserneo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş. , işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve diğer talimatlara ilişkin dilediği zaman ve gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren ve  Özserneo tarafından kullanıcıya ayrıca bildirme yükümlülüğü olmaksızın kullanıcı için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. www.dijipol.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

3- Taraflar

İşbu Kulanım Sözleşmesi ("Sözleşme") www.dijipol.com (“İnternet Sitesi”) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi, www.dijipol.com adresinde mukim Özserneo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş (Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) ile İnternet Sitesi’ni kullanan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır. ) arasında akdedilmiştir.

4-Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu,  Kullanıcının, Şirket’in sahip olduğu İnternet Sitesi'nden yararlanma ve kullanım koşullarının belirlenmesidir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.dijipol.com web sitesine ve/veya www.dijipol.com mobil sitesine giriş yapmasıyla, kullanıcının www.dijipol.com web sitesinde ve/veya www.dijipol.com mobil sitesinde  Üye Ol adımındaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butona tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye Özserneo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş.’yi sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme şirketin vereceği sigorta brokerlik hizmetine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

5-Kullanıcının Hak Ve Yükümlülükleri

5.1 Kullanıcı , İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.3 Kullanıcı , İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

5.4 Kullanıcı İnternet Sitesi’ni kullanırken  verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.5 Şirket, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.6 Kullanıcı, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

5.7 Şirket web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda , İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.8 Kullanıcıya verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcının şahsına aittir. Bu nedenle kullanıcı söz konusu hesap adını/numarasını ve şifresini güvenli bir şekilde saklama ve üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü olduğunu, gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifresinin değiştirilmesini şirketten isteyeceğini, aksi taktirde doğacak zararlardan şirketin hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9 Kullanıcı haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmayacağını, mevcut hasarları gizlemek  sureti ile çıkar sağlamaya çalışmayacağını, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi cezai sorumluluklar doğuracak eylemlerde bulunmayacağını kabul,, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda Şirket her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın kullanıcının/üyenin üyeliğini askıya alma sonlandırma ve kullanıcıya ait tüm veri belge ve dosyaları silme, sitelere girişi yasaklama, şikayette bulunma v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

5.10 Şirket web sitesini ve mobil sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan kullanıcı ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların site üzerinden yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Kullanıcı, şirketin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, açıkladığı taktirde bu yazılı, görsel ve işitsel bilginin şirket tarafından kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere kişilerle paylaşılması halinde şirketin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6- Şirketin Hak ve Yükümlülükleri

6.1 Şirket tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.

6.2 Şirket, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına haizdir.

6.3 Şirket, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullancılar için hüküm ifade edecektir.

6.4 Şirketin sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında şirketin hiç bir sorumluluğu yoktur.

Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

6.5 Şirket Kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya Site veya Mobil Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü veya sorumlu değildir

Şirket, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6.6 Şirketten hizmet alınmış olması Şirket tarafından, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Şirketin hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Şirket, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.

6.7 Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Şirket sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.dijipol.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

6.8 Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Şirketten bu konuda bir talepte bulunulamaz. Şirket, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

6.9 Şirketin web / mobil sitesi veya web / mobil sitesinde bulunan “link”ler şirketin diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Doğrudan Şirket tarafından taahhüt edilmeyen hiç bir edim Şirket için bağlayıcı değildir.

6.10 Bu internet sitesinde ve mobil sitede yer alan her türlü bilgi ve belge Şirket tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri şirket tarafından garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı şirket sorumlu tutulamaz.

6.11 Bu internet sitesinin ve mobil sitesi kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan şirket ve/veya çalışanları sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda şirket  bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

7- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Kullanımı

7.1 Şirket, www.dijipol.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirket personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilecektir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Şirket, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirketin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.dijipol.com sitesine ve/veya www.dijipol.com mobil sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7.2 Şirket, kullanıcılara/üyelere ve kullanıcıların/üyelerin www.dijipol.com sitesinin ve www.dijipol.com mobil siesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

7.3 Şirketin www.dijipol.com  internet sitesini, www.dijipol.com mobil sitesini ve/veya 0850 433 08 50 numaralı Sigorta Destek Hattı üzerinden hizmet alan kullanıcıları / üyeleri, hizmet alırken ve/veya üyelik kaydı yaparken belirttikleri veya üye girişi yaparak daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır.

Bu iletiler satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kurumlarla yürüttüğümüz iş birlikleri doğrultusunda oluşmuş reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.

Kullanıcı/üyeye gönderilecek bütün gönderilerin içeriği ve kayıt bilgileri (gönderim zamanı, gönderim ortamı, gönderi adresi/numarası) Şirket tarafından, gerektiğinde ve/veya talep edildiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere saklanacaktır.

7.4 Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, Şirketin kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda; Şirket gönderilen e-postalarda bulunan “Özerneo www.dijipol.com bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın.” linkine tıklayarak, [email protected] adresine e-posta göndererek ya da 0850 433 08 50 numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilir, yine [email protected] adresine e-posta göndererek ya da 0850 433 08 50  numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarak, zaman zaman hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacı ile gönderdiğimiz SMS’leri almak ve telefonla aranmak istemediklerini belirtebilirler. Üye girişi yapan kişiler, üyelik bilgileri sayfasından bu güncellemeleri kendileri de yapabilirler. Her kullanıcı/üye dilediği zaman iletişim bilgilerini yukarıdaki yöntemlerle ileti almak istiyorum statüsüne geri getirebilir. Kullanıcı/ üye bilgileri Şirketin ihtiyaçlar ve/veya teknik gereksinimler dolayısı ile ilerideki herhangi bir zamanda belirleyeceği tarihe kadar saklanacaktır.

7.5 Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

7.6 Kullanıcı/Üye, Şirketinn web ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- Fikri Mülkiyet Hakları

8.1 İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ve mobil sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye Şirket sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2 Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Şirketin önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan bilgiler Şirketin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Şirketin yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

9-Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

10- Sözleşmenin Süresi ve Feshi

10.1 İşbu Sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

10.2 Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

11- İhtilafların Çözümü

Kullanıcıların şirketin herhangi bir iletişim kanalından alacağın hizmetler nedeniyle bir ihtilaf doğması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır

12- Broker Atama

12.1 İşbu sözleşmenin kabulü ile kullanıcı 23732-5 Sicil numaralı Özserneo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş. şirketini sigorta ile ilgili her konuda kendisini temsil etmek üzere sigorta brokerı ve tek yetkili aracı kurum olarak tayin ettiğini; brokerın kendisi adına hareketle sigorta şirketlerinden teklif almaya, sigortalarının mutabakatını takiben sigorta poliçelerini hazırlatmaya, poliçe teslim almaya, prim ödemeye, prim iadesi almaya, bu konularla ilgili hak ve menfaatlerini korumak üzere gerekli olabilecek girişimleri üstlenmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir. 12.2 Broker, mevcut programın kendisi tarafından gözden geçirilmesine ve yapacağı düzeltmelerin kabul edilmesine ve bunların tatbikata konulmasına kadar mevcut poliçelerdeki eksiklik, yanlışlık veya sair noksanlıklar hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12.3 Bu brokerlik tayini bundan evvelki tayinleri geçersiz kılacaktır.

13- Yürürlük

İşbu Sözleşme kullanıcının sözleşme hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmesi ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Web sitemizde yasalara uygun olarak çerezler kullanmaktadır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atabilirsiniz.