Tapu Harcı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Konut Değeri

Tapu belgesi, bir taşınmazın satış işlemlerinde kullanılan ve işlemin yasal bir temelde gerçekleşmesini sağlayan bir belgedir. Tapu belgesinde, ilgili gayrimenkule ait detaylar, alıcı ve satıcı bilgileri, ve toplam satış tutarı gibi bilgiler yer alır. Bu işlemleri tamamlayabilmek için tapu harcı adı verilen ücreti ödemeniz gerekir. Tapu masrafı olarak da bilinen verginin tutarı ilgili bakanlık tarafından belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

 

Tapu harcı, temelde tapu işlemleri sırasında ödenmesi zorunlu olan bir ücrettir. Tapu harcı ödenmediği durumda, tapu işlemleri tamamlanamaz ve taşınmazın satışına dair bir tapu belgesi oluşturulamaz. Tapu olmadan gerçekleştirilen bir satış işlemi geçerliliğini yitirir ve hükümsüz sayılır. Tapu ücreti hesaplaması söz konusu taşınmazın değerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu oranlar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Tapu harcı neden ödenir sorusu çoğu zaman akıllarda belirir. Bu harcın ödenmesinin belli başlı sebepleri vardır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir. 

 

?    Hukuki Geçerlilik: Tapu harcı, gayrimenkulün mülkiyetinin yasal olarak devri sürecinde ödenir. Bu ücretin ödenmesi, tapu belgesinin oluşturulmasını ve taşınmazın yeni sahibinin isminin kaydedilmesini sağlar. Böylece, mülkiyet değişikliği hukuki bir geçerlilik kazanır.

 

?    Mülkiyet Haklarını Koruma: Bu harç mülkiyet haklarını koruma amacı taşır. Resmi tapu işlemleri ve bu işlemler sırasında ödenen harç, mülkiyetin güvence altına alınmasına ve anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.

 

?    Devlet Geliri Sağlama: Tapu harcı, devlete gelir sağlar. Gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında alıcı ve satıcı tarafından ödenen bu harç, devletin bütçesine katkıda bulunur.

 

Hem hukuk bütünlüğü hem de devlete katkı açısından tapu harcı oldukça önemli bir işleve sahiptir. 


Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?


Tapu sahiplerinin merak ettiği bir konu ‘‘Tapu harcı ne kadardır?’’ sorusunu içerir. Tapu harç hesaplaması her taşınmaz için farklılık gösterir. Tapu harcı hesaplamak için, alıcı veya satıcının beyan ettiği gayrimenkul alım-satım fiyatları temel alınır. Hesaplama sürecinde hem alıcı hem de satıcı, alış/satış işlemi için beyan edilen konut fiyatının %2'si kadar olacak şekilde toplamda %4 (her bir taraf %2) oranında tapu harcı öder. Tapuda alış/satış değeri 200 bin TL olarak beyan edilen bir taşınmaz için %4 oranı üzerinden toplamda 8 bin TL tapu harcı ödemesi yapmak gerekir. Tapu harcı hesaplanırken dikkate alınan kriterler şunlardır.

 

?    Gayrimenkul Değeri: Gayrimenkulün alım-satım fiyatı veya beyan edilen değeri, tapu harcının temelini oluşturur.

 

?    Tapu Harcı Oranları: Her ülke veya bölge, tapu harcı oranlarını belirlemek için kendi düzenlemelerini yapar. Bu oranlar genellikle alım-satım işleminin değerine göre belirlenir. 

 

?    Alıcı ve Satıcı Paylaşımı: Tapu harcı genellikle alıcı ve satıcı arasında paylaşılır. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, tapu harcı miktarının hangi oranda alıcı ve satıcı tarafından ödeneceği belirlenir. Genellikle her iki taraf da harcın bir kısmını üstlenir.

 

?    Noter Tasdik Ücreti: Tapu işlemleri sırasında noter tasdik ücreti de ödenir ve tapu harcı ile birlikte toplam maliyeti etkiler. Noter tasdik ücreti, tapu senedi ve diğer belgelerin hukuki geçerliliğini sağlamak için talep edilir.

 

?    Bakanlar Kurulu veya Yerel Düzenlemeler: Tapu harcı oranları ve hesaplamaları, Bakanlar Kurulu veya yerel düzenlemelere tabidir.

 

Bu kriterler, tapu harcı hesaplamalarında dikkate alınan temel unsurlar olarak ön plana çıkar. Hesaplama sonuçları taşınmazın sahip olduğu değere göre farklılık gösterebilir. 


Tapu Harcını Kim Öder?

 

Tapu harcını kim öder sorusu da tapuyla ilgili işlem yapacaklar tarafından merak edilir. Tapu harcı hesaplama işlemleri bittikten sonra çıkan ücret alıcı ve satıcı tarafından birlikte ödenir. Bu durum, taraflar arasındaki özel bir anlaşmaya bağlı olarak değişebilir. Türkiye'de sıkça görülen bir uygulama, alış-satış işlemi için beyan edilen konut fiyatının %4'üne kadar olan tapu harcının, her bir tarafın %2'si şeklinde eşit olarak paylaşılmasıdır. Bu, tapu harcının adil bir biçimde iki taraf arasında bölüşülmesini sağlar.

 

Bazı durumlarda taraflar arasında farklı bir anlaşma yapılır. Satıcı alıcıdan tüm tapu harcını karşılama talebinde bulunabilir veya taraflar, tapu harcının ödeme sorumluluğunu belirlemek için farklı bir anlaşma yapabilirler. Bu tür durumlar, genellikle alıcı ve satıcı arasında müzakere ve anlaşma süreçlerini içerir.

 

Tapu harcı ödeme sorumluluğu genellikle resmi satış sözleşmesinde belirtilir. Taraflar, tapu masrafını kim öder hangi oranda gibi konularda anlaşılır. Bu nedenle tapu işlemleriniz öncesinde karşıdaki kişiyle net bir anlaşmaya varmanız önemlidir.  Böylece işlem sırasında ortaya çıkabilecek belirsizlikleri önceden ele alarak sorunsuz bir alım veya satım gerçekleştirebilirsiniz.


Tapu Harcı Ne Zaman Ödenir?


Tapu işlemleriyle ilgili merak uyandıran bir diğer konu da tapu harcı ne zaman ödenir sorusudur. Tapu harcı, genellikle tapu devir işlemleri tamamlandığında ödenir. Bu ödeme, gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında tapu belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerçekleşir. Tapu harcı, alıcı ve satıcı arasında belirlenen oranlar doğrultusunda hesaplanır ve tapu dairesine ödenir.

 

Tapu harcı ödemesi, tapu işlemleri resmi olarak tamamlandığında, tapu belgesi düzenlendiğinde ve mülkiyetin resmi olarak devredildiği aşamada gerçekleşir. Bu noktada taraflar, tapu harcını belirlenen oranlara göre ödemekle yükümlüdür. Tapu harcının ödenmesiyle birlikte gayrimenkulün resmi sahibi değişir ve tapu belgesi ilgili taraflara teslim edilir.


 
Tapu harcı hesaplama ve ödeme işlemleriyle ilgili tüm bilgilere platformumuz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 7/24 irtibat sağlayabileceğiniz sigorta uzmanlarımıza merak ettiğiniz konularla ilgili sorular yöneltebilirsiniz. Platformumuz üzerinde 30’dan fazla sigorta şirketinin sunduğu konut ve zorunlu deprem sigortası tekliflerini inceleyebilirsiniz. Size en uygun olduğunu düşündüğünüz sigorta teklifinden yararlanarak gayrimenkullerinizi güvence altına alabilirsiniz!

Benzer İçerikler