Çerez Politikası | Dijipol
Sigorta Uzmanı0850 433 08 50

Çerez Politikası

Çerez Politikası

ÖZSERNEO SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLIĞI A.Ş.
ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ


Özserneo Sigorta Ve Reasürans Brokerlığı A.Ş.  ("Şirket" veya "Özserneo ") olarak;  kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla bilgilerinin gizliliğinin korunması ; kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelerine uygun bir şekilde işlenmesi, saklanması ve korunması hususunda azami özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Birçok web sitesinde olduğu gibi, şirketimize ait Leafex.com sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform”) ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
İşbu metin şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması kanun ve ilgili tüm mevzuatlardan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek üzere , şirket gizlilik politikalarımıza uygun olarak düzenlenmiştir.
Çerez (“Cookie”) Nedir ve Neden kullanılmaktadır?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları olup, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Bunun sonucunda, sitemizi tekrar ziyaret ettiğinde sunucu bunu algılar, kullandığımız çerezler siteye giriş yaptığınız cihazınızda ziyaretinize ilişkin bilgileri saklar ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılar. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, soy isim veya adres gibi kişisel verileri içermezler. 
Söz konusu çerezler, Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak, Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek gibi amaçlar ile kullanılmaktadır.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım süreleri ve kullanım amaçları açısından şu şekilde sınıflandırılabilir.
Çerezi Yerleştiren Tarafa Göre Çerezler
Platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak iki türdür. Platform çerezleri, Şirketimize  ait site ve uygulama tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri şirketimizin iş birlikteliği olan üçüncü firmalar tarafından yönetilmektedir.
Üçüncü taraf çerezleri, platformda KVK mevzuatına uygun olarak kullanılmakta olup;  yine üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVK mevzuatı uyarınca Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Kullanım Süresine Göre Çerezler

Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak iki türdür. Oturum çerezleri ziyaretçinin kullanımı sırasında geçerli olan kullanıcının Platform’u terk etmesiyle birlikte silinen çerezlerken, kalıcı çerezler kullanım alanına bağlı olarak tarayıcıda saklanan ve kullanıcı tarafından silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kullanılmasına izin verilmemesi platformun bazı fonksiyonlarının kullanılamamasına sebebiyet verecektir.
Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler
Teknik çerezler, fonksiyon çerezleri, hedefleme ve reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler olarak sınıflandırılabilirler.

Bu çerezler;
• Platformun geliştirmesine, 
• Ziyaretçi özellikleri ve tercihlerinin tespit edilmesine,
• Kullanıcıların platformu nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplanmasına,
• En çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespit edilmesine,
• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
• Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek

Gibi amaçlarla kullanılan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi; platformun bazı bölümleri kullanılamayabilir, kullanıcı  tercihlerinin hatırlanmaması, kullanıcıya  özel bir özelliğin kullanılamaması ya da gösterilememesi, tercihlerinizin tespit edilememesi gibi sonuçlar doğuracaktır.
Çerezler Vasıtasıyla İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verileriniz
Çerezler vasıtasıyla edinilen pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, kullanım bilgileri) işlenmekte ve yurt içinde ve/veya yurt dışında çalıştığımız 3. Kişilere KVK mevzuatına uygun şekilde aktarmaktayız.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Platform tarafından oluşturulan çerezler erişim için kullanılan internet sitesi tarayıcısı tarafından kullanıcıların cihazlarında saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece aynı tarayıcıyı kullanıldığı takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezlerin Yönetimi
 
Internet tarayıcıları genellikle ziyaret edilen  sitede kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızın tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlanması halinde kullanıcı deneyiminin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlanması ya da Sitemizin çeşitli fonksiyonlarının işlevsiz hale gelmesi sonucunu doğurabilir.
Kullanıcılar Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişisel tercihlerine göre özelleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle; tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için https://www.google.com/settings/ads.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şirketimiz tarafından, çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.
Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz adına Özserneo İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.

Bilgi Edinme Hakkında

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, şirketimize başvurarak, kendileriyle ilgili,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, 
• Noter vasıtasıyla ya da 
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı info@ozserneo.com elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 
• Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile, tarafımıza iletilebilecektir. 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.  Başvuru formuna www.dijipol.com ‘dan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI BAŞVURU GÖNDERİMİNDE ADRES BELİRTİLECEK BİLGİ 
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)     
Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt
İSTANBUL
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
Noter vasıtasıyla tebligat     Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt
İSTANBUL
Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla     ozserneosigorta@hs06.kep.tr
E-Postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile     info@ozserneo.com    E-Postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir. 
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 
Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına zımnen rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
Şirketimiz Politika hükümlerini değişen uygulama, KVK mevzuatına uyum sağlamak ve sair amaçlarla gerekli gördüğü hal ve zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Güncelleme halinde, güncel Politika Platform’da yayınlanarak kullanıcıların bilgisine sunulacaktır.