Çerez Politikası

ÖZSERNEO SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLIĞI A.Ş. ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

 
Özser Neo Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş. ("Şirket" veya "Özserneo’’ Yazılım") olarak;
kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak
amacıyla bilgilerinin gizliliğinin korunması ; kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelerine uygun bir şekilde işlenmesi, saklanması ve korunması hususunda azami özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.
 
Birçok web sitesinde olduğu gibi, şirketimize ait dijipol.com sitesi ile mobil uygulamanın
(hepsi birlikte “Platform”) ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde
analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla
Çerezler kullanılmaktadır.
 
İşbu metin şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması kanun ve ilgili tüm mevzuatlardan doğan
aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek üzere , şirket gizlilik politikalarımıza uygun olarak düzenlenmiştir.
 
Çerez (“Cookie”) Nedir ve Neden kullanılmaktadır ?
 
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları olup, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili
sunucular tarafından oluşturulurlar. Bunun sonucunda, sitemizi tekrar ziyaret ettiğinde
sunucu bunu algılar, kullandığımız çerezler siteye giriş yaptığınız cihazınızda ziyaretinize ilişkin
bilgileri saklar ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılar. Çerezler,
ziyaretçilere ilişkin isim, soy isim veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
 
Söz konusu çerezler, Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak, Platform’un işlevselliğini
arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti
gerçekleştirmek gibi amaçlar ile kullanılmaktadır.
 
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır ?
 
Çerezler, sahipleri, kullanım süreleri ve kullanım amaçları açısından şu şekilde
sınıflandırılabilir.
 
Çerezi Yerleştiren Tarafa Göre Çerezler
 
Platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak iki türdür. Platform çerezleri, Şirketimize
ait site ve uygulama tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri şirketimizin iş
birlikteliği olan üçüncü firmalar tarafından yönetilmektedir.
 
Üçüncü taraf çerezleri, platformda KVK mevzuatına uygun olarak kullanılmakta olup; yine üçüncü
kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVK mevzuatı uyarınca Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş
olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerin güvenliği garanti altına
alınmıştır.
 
Kullanım Süresine Göre Çerezler
 
Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak iki türdür. Oturum çerezleri ziyaretçinin kullanımı
sırasında geçerli olan kullanıcının Platform’u terk etmesiyle birlikte silinen çerezlerken, kalıcı
çerezler kullanım alanına bağlı olarak tarayıcıda saklanan ve kullanıcı tarafından silininceye dek
veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kullanılmasına izin
verilmemesi platformun bazı fonksiyonlarının kullanılamamasına sebebiyet verecektir.
 
Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler
 
Teknik çerezler, fonksiyon çerezleri, hedefleme ve reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri
ve analitik çerezler olarak sınıflandırılabilirler.
 
Bu çerezler;
 
-Platformun geliştirmesine,
-Ziyaretçi özellikleri ve tercihlerinin tespit edilmesine,
-Kullanıcıların platformu nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplanmasına,
-En çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespit edilmesine,
-İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
-Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
-Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
 
Gibi amaçlarla kullanılan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi;
platformun bazı bölümleri kullanılamayabilir, kullanıcı tercihlerinin hatırlanmaması, kullanıcıya özel
bir özelliğin kullanılamaması ya da gösterilememesi, tercihlerinizin tespit edilememesi gibi sonuçlar
doğuracaktır.
 
Çerezler Vasıtasıyla İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verileriniz
 
Çerezler vasıtasıyla edinilen pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, kullanım bilgileri) işlenmekte ve yurt içinde ve/veya yurt dışında çalıştığımız 3 Kişilere KVK mevzuatına uygun şekilde aktarmaktayız.
 
Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
 
Platform tarafından oluşturulan çerezler erişim için kullanılan internet sitesi tarayıcısı tarafından
kullacıların cihazlarında saklanmaktadır.Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece aynı tarayıcıyı
kullanıldığı takdirde uzaktan erişim mümkündür.
 
Çerezlerin Yönetimi
 
İnternet tarayıcıları genellikle ziyaret edilen sitede kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul
etmektedir. Internet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızın
tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlanması halinde kullanıcı deneyiminin kalitesi düşebilir ve 
sitemize erişim sağlanması ya da Sitemizin çeşitli fonksiyonlarının işlevsiz hale gelmesi sonucunu
doğurabilir.
 
Kullanıcılar Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin
tercihlerini kişisel tercihlerine göre özelleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan
tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri
değiştirmek mümkündür. Böylelikle; tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık
gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez
kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya
da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik
göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak
mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz
özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için https://www.google.com/settings/ads.
 
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online
Choices https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz üzerinden yönetilebilir.
 
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü
kullanılabilir.
 
Kişisel Verilerinizin Güvenliği
 
Şirketimiz tarafından , çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında
kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler
vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak
işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.
 
Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz adına Özserneo
İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
 
Bilgi Edinme Hakkında
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 maddesi uyarınca ziyaretçiler,
şirketimize başvurarak, kendileriyle ilgili,
 
-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
 öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
 isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
 bildirilmesini isteme,
-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
 işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
 veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
 
haklarına sahiptir.
 
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize
bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 
-Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
-Noter vasıtasıyla ya da
-Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik
imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı [email protected]
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
-Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile,
tarafımıza iletilebilecektir.
 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları
özelinde bilgiler verilmektedir. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
 
BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI BAŞVURU GÖNDERİMİNDE ADRES
BELİRTİLECEK BİLGİ
 
Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tevsik edici belge ile
başvurması)
Turgut Özal mah. 68.Sk Otoport
Avm Kat/7 No/221 Esenyurt /
İstanbul
Turgut Özal mah. 68.Sk Otoport
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Turgut Özal mah. 68.Sk Otoport Avm Kat/7 No/221 Esenyurt /
İstanbul
Tebligat zarfının üzerine
“Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Güvenli elektronik imza” ile
imzalanarak Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) Yoluyla
[email protected]
E-Postanın konu kısmına
“Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Şirketimiz’e daha önce
bildirdiği ve Şirketimiz
sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden
göndereceği e-mail ile
   

 

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru
Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri
alabilecektir.
 
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden
de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde
yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince
yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
 
Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme
hakkını saklı tutar.
 
Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
 
Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya
devam edilmesi halinde Çerez kullanımına zımnen rıza verildiği kabul edilmektedir.
Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
 
Şirketimiz Politika hükümlerini değişen uygulama, KVK mevzuatına uyum sağlamak ve sair
amaçlarla gerekli gördüğü hal ve zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Güncelleme halinde,
güncel Politika Platform’da yayınlanarak kullanıcıların bilgisine sunulacaktır.