Sigorta
Dijipol
Paylaş

Zorunlu Trafik Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Dijipol Editör
Güncellenme Tarihi:20 Ekim 2022
Okuma Süresi:1 dakika

Zorunlu trafik sigortası tanım olarak, tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmaları gereken, olası kaza durumlarında meydana gelebilecek hasardan dolayı karşı tarafın hem bedeninde hem de aracında bulunan maddi zararı karşılayan sigorta çeşidi olarak ifade ediliyor.


Belirtilen tanımdan hareketle zorunlu trafik sigortasının tüm araç sahiplerince yaptırılmasının zorunlu olduğu anlaşılıyor. Araç sahiplerinin yerine getirmesi gereken en temel yükümlülüklerden olan zorunlu trafik sigortası, aracın trafiğe çıkabilmesi de belirleyici rol oynuyor. 


Ayrıca sürücülerin zamanı dolan zorunlu trafik sigortalarını da yeniletmeleri ceza almamaları için büyük önem taşıyor. Araç sahiplerinin yaptıkları kazalarda karşı tarafa ve üçüncü şahıslara maddi zarar vermeleri durumunda zorunlu trafik sigortası maddi zararı karşılıyor. 


Zorunlu trafik sigortası sayesinde araç sahipleri kazadan sonra ikinci ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorunda kalmıyor. Ülke sınırları içerisinde geçerli olan zorunlu trafik sigortası yalnızca ikinci ve üçüncü şahıslara verilen maddi zararı karşılıyor. 


Zorunlu trafik sigortasının yapıldığı araçta kaza sırasında meydana gelen hasarın söz konusu sigorta ile karşılanması mümkün olmuyor. Çünkü kaza durumunda bireyin aracında meydana gelen maddi hasar kasko tarafından karşılanıyor. Zorunlu trafik sigortası ve kasko araç sahiplerinin yaptırmaları gereken sigortalar arasında yer alıyor. 


Farklı bir ifade ile kişinin yapabileceği olası kazalarda kendi hasarının karşılanması için kasko; karşı tarafın hasarının karşılanması için de zorunlu trafik sigortası yaptırmış olması gerekiyor. Araç sahipleri için büyük öneme sahip olan zorunlu trafik sigortası hesaplanırken sigortada söz konusu olan aracın markası ve modeline dikkat ediliyor. Araç marka ve modeline göre değerlendirildiğinde, düşük modele sahip olan araçların kaza riski daha yüksek görünüyor. Aracın markası açısından ise diğerlerine kıyasla geride kalan markaların kaza yapma riskinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılıyor. 
Zorunlu trafik sigortası hesaplamasında belirleyici olan değişkenler arasında; sürücünün sahip olduğu deneyim, kaza geçmişi ve yaşı yer alıyor. Trafik sigortası kapsamında kişilerin riskli gruba girmelerini yaş ve deneyim büyük ölçüde etkiliyor. Örnek vermek gerekirse, tecrübe sahibi olmayan ve/veya yeni ehliyet alan bireyler zorunlu trafik sigortası hesaplamasında risk grubuna alınıyor. 
Ayrıca araç sahiplerinin ileri yaştan dolayı reflekslerinin zayıflamış olacağı göz önünde tutularak riskli gruba eklendikleri de görülüyor. Kişinin sicilinde bulunan kaza ve trafik cezaları zorunlu trafik sigortası hesaplamasında etkili oluyor. Zorunlu trafik sigortasını yaptıracağınız şirketlerde şehirlerdeki kaza oranları belirleniyor. Bu yüzden zorunlu trafik sigortası hesaplamasında araç sahibinin yaşadığı şehir de belirleyici rol oynuyor. 


Şehirlere göre kaza oranları hesaplandığında oranın düşük olduğu şehirlere düşük prim sunulurken; büyük şehirlerde kaza oranı yüksek olduğu için Zorunlu trafik sigortası primi de yüksek oluyor. Zorunlu trafik sigortasına ilişkin yapılan son düzenlemelerle beraber prim hesabında basamak tarifelerine de dikkat ediliyor. 


Zorunlu Trafik Sigortası Basamak Nasıl Hesaplanmaktadır?


Zorunlu trafik sigortasının hesaplanmasında prime indirim ve/veya artış uygulanması araç sahiplerinin kaza geçmişi ve aldıkları trafik cezaları ile ilgili olduğu görülüyor. Araç sahiplerine uygulanan bir sistem olan basamak sisteminde 7 basamak yer alıyor. Zorunlu trafik sigortasının hesaplanmasında da 7 basamak ile ilgili detaylar öne çıkıyor. 


Trafiğe ilk kez çıkacak araç sahipleri başlangıç olarak dördüncü basamakta yer alıyor. Basamaklar küçüldükçe prim yükselirken; araç sahiplerinin dördüncü basamağın üzerindeki basamaklarda bulunmaları halinde ödeyecekleri primde indirim yapılıyor. Sistemin ilk basamağında yer alan araç sahiplerine en yüksek prim artışı yapıldığı görülüyor. 


Birinci basamak detaylarına bakıldığında, söz konusu poliçenin 3.yılını da araç sahiplerinin hasara neden olarak kapattığı ifade ediliyor. Araç sahiplerinin birinci basamakta bulunmaları halinde ödeyecekleri sigorta priminde %150 artış yapılıyor. 


Araç sahiplerinin sistemin ikinci basamağında bulunması için poliçe döneminin ikinci yılını hasarla kapatmış olmaları gerekiyor. İkinci basamakta yer alan araç sahiplerinin ödeyecekleri prime %100 artış yapılıyor. 


Poliçenin birinci yılını hasar ile kapatan araç sahipleri üçüncü basamakta yerini alıyor. Üçüncü basamak için belirtilen detay, araç sahiplerinin ödeyecekleri prime %50 artış olarak yansıyor.
Trafiğe ilk kez çıkacak sürücülerin yer aldığı dördüncü basamak için belirtilen indirim ve/veya artış bulunmuyor. 


Sistemin beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarında yer alan araç sahipleri poliçe primini indirimli ödüyor. Daha açık ifade etmek gerekirse, araç sahiplerinin poliçe döneminin birinci yılında herhangi bir hasara neden olmadığı belirlendiğinde ödeyecekleri prime %15 indirim yapılıyor. 
Araç sahiplerinin söz konusu poliçe döneminin ikinci yılını herhangi bir hasara neden olmadan kapatmaları halinde ödenecek prime %30 indirim uygulanıyor. Sistemin son basamağı olan yedinci basamakta yer alan araç sahiplerinin, poliçe döneminin üçüncü yılını hasarsızlık ile kapattığı görülüyor. 


Yedinci basamakta bulunan araç sahiplerinin ödeyecekleri primi %45 indirimli ödemeleri mümkün oluyor. Sürücülerin trafikte daha dikkatli olmasını sağlayan basamak sistemi, herhangi bir hasara neden olmayan araç sahipleri açısından ödüllendirici nitelik taşıyor. Araç sahiplerinin Zorunlu trafik sigortasını yaptırmamaları durumunda ceza ile karşılaşmaları kaçınılmaz oluyor.


Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırılmaması Halinde Ne Olur?


Zorunlu trafik sigortasının adından da anlaşılacağı üzere araç sahiplerince zorunlu olarak yaptırılması gerekiyor. Sürücüler söz konusu sigortayı yaptırmamaları halinde cezai yaptırımlara maruz kalıyor. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması halinde hem araç sahiplerinin bulundukları basamak sabitleniyor hem de poliçe primine uygulanabilecek indirim şansı kaybediliyor. 


Araç sahiplerince Zorunlu trafik sigortasının yaptırılmaması ve/veya yenilenmemesi durumunda söz konusu gecikmenin yaşandığı her ay için %5 oranında ceza uygulanıyor. Zorunlu trafik sigortası yaptırmamasına rağmen trafiğe çıkan ve trafikte sigortayı yaptırmadığı polis tarafından tespit edilen sürücülerin araçları trafikten men ediliyor. İlaveten polis ekipleri tarafından yapılan tespit sonrasında araç sahiplerinin sigortayı yaptırana dek aracı otoparkta tutuluyor. 


Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan ya da yenilemeden trafiğe çıkan sürücüler hem çekici hem de aracın tutulduğu gün kadar otopark ücretini ödemek zorunda kalıyor. Araç sahiplerinin söz konusu cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için Zorunlu trafik sigortasını yaptırmaları ve/veya zamanında yeniletmeleri büyük önem taşıyor.  


Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?


Sigorta şirketleri vasıtasıyla kolayca yaptırılabilen zorunlu trafik sigortası araç sahiplerine birçok avantaj sağlıyor. İlk olarak, araç sahiplerinin kaza yapmaları halinde karşı tarafta ya da üçüncü şahıslarda ortaya çıkan maddi zarar sigorta tarafından karşılanıyor. 


Zorunlu trafik sigortasının kapsamında yer alan teminatlar dahilinde üçüncü şahısların bedeninde meydana gelen sakatlıkların da karşılandığı görülüyor. İkinci ve üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek maddi hasarların güvence altına alındığı zorunlu trafik sigortası, ilave teminat ve yardımlar da sunabiliyor. Kaza nedeniyle yaşanabilecek can kayıpları da zorunlu trafik sigortası tarafından teminat altına alınıyor. Aynı zamanda kazadan sonraki süreçte ihtiyaç duyulan avukatlık hizmetinden doğan avukat giderleri de sigorta tarafından karşılanabiliyor.


Zorunlu trafik sigortası yaptırmanın araç sahiplerine sağladığı bir diğer avantaj ise, kaza sırasında yaralananların tamamının tıbbi malzeme ve ilaç giderinin karşılanması olarak öne çıkıyor. Üstelik tıbbi malzeme ve ilaç masraflarının karşılanmasında yaralıların sağlık sigortası yaptırıp yaptırmadığına da bakılmıyor. Dijipol.com’un sunduğu zorunlu sağlık sigortası avantajlarını inceleyebilir ve dilerseniz farklı firmalardan fiyat teklifi alabilirsiniz.

 

 

Öne Çıkanlar