Yabancı Sağlık Sigortasının Avantajları

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de ikamet izni veya oturum izni almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar için yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Yabancı sağlık sigortası; polikliniklerde veya acil servislerde doktor muayenesi, tıbbi testler ve tedavi işlemleri olmak üzere pek çok avantaja sahiptir. Ayrıca tedavi görmek için harcanan ulaşım masrafları ya da ülkesine geri gönderme gibi tıbbi olmayan maliyetler de karşılanabilir. "Yabancı sağlık sigortası avantajları nelerdir?" diye düşünüyorsanız aradığınız tüm sorulara bu yazımızdan cevap bulabilirsiniz.


Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?


Yabancı sağlık sigortası, Türkiye sınırları içerisinde 1 yıldan fazla süre ikamet edecek olan yabancı uyruklu kişilerin yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Bu sigortayı Türk vatandaşlığı bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin, oturum izni veya ikamet izni almak için yaptırmaları gerekir. İkamet amacıyla Türkiye'ye gelmeyen yabancı uyruklular, yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildir. Turizm için gelen yabancı kişilerin seyahat sağlık sigortasını yaptırması yeterlidir. Bu sigortayı yaptıran yabancı uyruklu kişiler, ayakta veya yatarak tedavi edilme gibi olanaklara sahip olur.


Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?


Bu sigorta yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girdiklerinde veya ülke içinde bulundukları zaman süresince meydana gelen sağlık problemlerini kapsayan bir poliçedir. Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden yararlanmasını mümkün kılar. Bununla birlikte yurtdışına seyahat etmek için yabancı sağlık sigortası yaptırmak önemlidir. 


Yabancı sağlık sigortası, hem eğitim için gelen öğrencilere hem de iş için ülkemizde bulunanlara önemli yararlar sağlar. Poliçe teminat seçenekleri çok çeşitlidir ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Yabancı sağlık sigortasının avantajları şu şekilde sıralanabilir:


●    İhtiyaç duyulan sağlık hizmeti, yurt içindeki herhangi bir şehir fark etmeksizin alınabilir.
●    Pek çok ciddi rahatsızlığın tedavisi için güvence sağlanmaktadır.
●    Diyaliz, kemoterapi, ameliyatlar, radyasyon tedavisi veya ilaç masrafları sigorta kapsamındadır.
●    Acil hususlarda hastaneye ulaşım giderleri ve gereken tedavi sigorta ile karşılanır.
●    İkamet başvurusu yaparken bir yabancı sağlık sigortasına sahip olmak gerekli işlemleri hızlıca ve kolayca tamamlamanıza yardımcı olur.


Yabancı ikamet sigortası, ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerini kapsar. Yabancı sağlık sigortası primleri sigorta şirketine göre değişir.


Ayakta tedavi genel olarak şunları içerir: 


●    Doktor muayenesi,
●    Testler,
●    Reçeteli ilaçlar,
●    Fizik tedavi.


Yatarak tedavi genel olarak şunları içerir: 


●    Ameliyatlar,
●    Hastaneye yatış halinde ortaya çıkan giderler,
●    Diyaliz,
●    Kemoterapi,
●    Radyoterapi,
●    Suni uzuv (protez) harcamaları.


Yabancı sağlık sigortası poliçe süresi 1 yıl ile sınırlıdır. 1 yılın sonunda yabancı kişi, Türkiye’de ikamet etmeye devam etmek istiyorsa sigorta poliçesini güncellemelidir.


Yabancı Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?


Türkiye'de 1 yıldan uzun süre bulunmak isteyenler yabancı sağlık sigortası yaptırabilir. Poliçenin geçerlilik süresi, Türkiye’de kalınacak süreyi kapsamalı ve süre bittikten sonra yenilenmelidir. Yabancı sağlık sigortası başvuru ve yaptırma şartları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir. Bazı sigorta şirketlerinin şartlarında özel bir yaş limiti mevcuttur. 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyüklerin sigorta koşulu aranmamaktadır. Genellikle 65 yaş altındaki herkesin başvurusu kabul edilir ve onaylanır. Eklenen özel isteklerle poliçe kapsamında farklılıklar olabilir. Bu maddeyi online yabancı sağlık sigortası sorgulaması yaparak veya sigorta şirketlerine telefon ile ulaşarak öğrenebilirsiniz.


Eşi Türk Olan Yabancılar Sağlık Sigortası Yaptırmalı mı?


Yabancı uyruklu kişinin eşi Türk vatandaşı ise önce SGK sorgulaması yapılır. Eğer bu kişinin eşi SGK kapsamında ise “yabancı sağlık sigortası” yaptırmasına gerek yoktur. Eşinin sağlık güvencesinden faydalanabilir. Eşi SGK'lı olan yabancılar, aynı zamanda tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırarak daha geniş bir sağlık hizmetinden faydalanabilir. 


Fakat eşlerinin herhangi bir sağlık güvencesi sigorta kapsamında bulunmuyorsa ya da eşi SGK’lı değilse bir Türk vatandaşıyla evli olsalar bile Türkiye’de yaşaması için yabancı sağlık sigortası yaptırması zorunludur.

Çift vatandaşlık olduğunda ise eğer Türk vatandaşlığı bulunuyorsa yabancı sigortası yapılması gerekmez. 1 yıldan daha az bir zaman Türkiye’de kalacak olan kişiler ise yabancı sağlık sigortası yerine özel seyahat sigortası yaptırabilir. 


Kişi tüm ailesi ile birlikte oturum izni almak istiyorsa tüm aile bireylerini kapsayan yabancı sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu evrakların tümünde ilgili kurumların damgası, kaşesi, ıslak imzası ya da e-imza bulunması zorunludur.


Yabancı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?


Ülke dışında yapılan özel yabancı sağlık sigortaları, ancak bu sigorta şirketinin yurt içindeki şubeleri tarafından onaylandığı zaman geçerli kabul edilir. Aşağıda yer alanlar yabancı sağlık sigortası kapsamına dahildir: 


●    Hastalık sonrası muayene ve tedavi,
●    Kaza sonrası muayene ve tedavi,
●    Reçete edilen ilaçlar,
●    Cerrahi operasyonlar,
●    Hastaneye yatış,
●    Evde bakım,
●    Koroner anjiyografi maliyetleri,
●    Radyografik görüntüler, Endoskopi, MRI,
●    Yoğun bakım,
●    Fizik tedavi,
●    Laboratuvar maliyetleri,
●    Radyasyon tedavisi, diyaliz, kemoterapi gibi kritik durumlar,
●    Pansuman veya serum giderleri.


Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları


Yabancı sağlık sigortası fiyatları poliçeye göre değişim gösterir. Sigorta yapılacak kişinin hastalık geçmişi, yaşı, medeni durumu fiyatlar üzerinde etkilidir. Bundan dolayı kesin bir sigorta fiyatı bulunmamaktadır. Ayrıca her sigorta şirketi farklı fiyat uyguladığı için yabancı uyruklu sigorta fiyatları farklılık gösterir. Yine de yabancı sağlık sigortası fiyatları yabancıların ikametgah almaları için zorunlu bir sigorta ve primleri açısından daha sınırlı olduğundan uygun fiyatlıdır. Dijipol.com ile yabancı sağlık sigortası teklifi almak bir tık uzağınızda!

Paylaş

Öne Çıkanlar