Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaş Kriterleri Nelerdir?

Kendisinin ve sevdiklerinin muhtemel sağlık giderlerini güvence altına almak isteyen kişiler için sunulan sağlık sigortası çeşitlerinin başında tamamlayıcı sağlık sigortası gelir. Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli bir sigorta türü olup SGK’nin karşılamadığı özel hastanelerde sağlık hizmeti giderlerini güvence altına almayı amaçlar. Ayrıca SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında tedavi masraflarını sigorta şirketinin karşıladığı bu sigorta türü, düşük prim oranları sayesinde ödeme kolaylığı da sağlıyor.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip kişiler SGK ve sigorta şirketinin anlaşmalı hastanelerinde yalnızca 15 TL fark ücreti ödeyerek kapsamlı şekilde tedavi görebilmektedir. Sigorta; avantajlı fiyatlar ile seçkin hastanelerde nitelikli hizmet almayı ve ciddi sağlık problemlerinde artan hastane ile tedavi ücretlerine karşı sigortalının maddi giderlerini güvence altına almaktadır. Ayrıca yine tamamlayıcı sağlık sigortası vesilesiyle, ilave hizmetlere ücret ödemek zorunda kalınmaz.
Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanın bazı koşulları ve yaş kriterleri bulunur. 

 

Bunlar;


● Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için SGK şartı aranmaktadır.


● 64 yaşından küçük kişiler sigortadan faydalanabilmektedir.


**64 yaşından sonra tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak isteyen kişilerin 55 yaşından itibaren her yıl düzenli bir şekilde sigortasını yaptırmış olması gerekir. 60 yaşından itibaren tamamlayıcı sağlık sigortasını her yıl düzenli bir şekilde yaptıranlar ayrıca ömür boyu poliçe yenileme avantajına da sahip olabilirler.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?


Sigorta kapsamında teminatlar ayakta tedavi ve yatarak tedavi olarak iki grup altında incelenmektedir. 


Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan kişiler bu iki tedavi güvencesinden ve aşağıda göreceğiniz diğer önemli teminatlardan rahatça faydalanabilmektedir. Bunlar:


A. Ayakta Tedavi Teminatı: Yatarak tedavi gerektirmeyen ayakta tedavi edilebilen sağlık sorunlarını kapsamaktadır (doktor, muayene, radyoloji,  tahlil, fizik tedavi, akciğer grafisi,  tam kan sayımı, EKG, idrar testi vb.)


B. Yatarak Tedavi Teminatı: Doktor raporu ile birlikte hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek tedavi şekline denilmektedir (Hayati riskin olduğu veya 24 saatten fazla hastanede kalınmasını gerektiren acil müdahaleli durumlar)


Yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatının haricinde olan, sigorta firmalarına ve poliçelere göre farklılık gösterebilecek asistans hizmetleri ise aşağıdaki gibidir;


●Diş paketi,
●Check-up hizmeti,
● Psikolojik danışmanlık hizmetleri

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmanın Avantajları


● Düşük sigorta prim ödemeleri sayesinde yüksek kalitede seçkin hastanelerde hizmet almak,
● Önemli ve ciddi sağlık problemleri karşısında maddi anlamda sigortalıya güvenceyi sunmak,
● Kişilerin oluşabilecek sağlık giderlerini düşürmek veya minimuma indirmek,
● İşverenlerin çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırması durumunda vergi indiriminden yararlanmak.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kullanım Koşulları Nelerdir?


● İşlemlerin aynı hastane içerisinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. (muayene, tanı vb.)


● Tedavi için seçtiğiniz hastanenin SGK ile ya da sigorta poliçesini satın aldığınız sigorta firması ile anlaşması olması gereklidir.


● Sigorta firmalarına göre farklılık gösterse de genel itibari ile ayakta tedavi teminat 6 veya 10 adet ile sınırlıdır. Belirlenen tedavi adetini aşan sigortalının bu tarz durumlarda, sigorta şirketi poliçe aşım ücretini karşılamayacak ve ödeme yapmayacaktır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Dikkat Edilmesi Gerekenler


● Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak isteyen sigortalının poliçesinin ilk prim ödemesini yapmış olması gerekmektedir.


● Sigortadan sadece poliçede yalnızca ismi yer alan kişi faydalanabilir.


● Sigorta poliçesine ek prim ödemeleri ile çocuk ve eş dahil edilebilir.


● Sigorta şirketinin veya SGK'nın anlaşması bulunmadığı özel hastaneye gidilirse tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi bunu karşılamayacaktır.


● Daha önceden var olan ve teşhisi konulmuş hastalıklar hiçbir şekilde sigorta poliçesinden karşılanmamaktadır.


● Muayene kullanımı sonrasında 1 adet kullanım hakkınız düşecektir.


● Muayene sonrasında ihtiyaç duyulacak tanı ve testler ile bunlar için yapılacak işlemler muayene limitiniz içerisinde değerlendirilir.


● Doktorunuzun size önereceği ve kullanmanız gereken ilaç ve aşı giderleri poliçe kapsamında karşılanmayacaktır.


Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını hemen görmek ve 30’dan fazla sigorta şirketinin size özel vereceği teklifleri anında almak, karşılaştırmak ve satın almak için Dijipol.com üzerinden "Bireysel Sağlık Sigortanızı" veya "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi için "Çocuklar İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" sayfamızı ziyaret edebilirsinz.

Paylaş

Öne Çıkanlar