SGK Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emeklilik tanım olarak, çalışan bireylerin çalışma hayatlarının sonlanmasıyla beraber geçiş yaptıkları konforlu dönem şeklinde ifade ediliyor. Çalışanların emekli olabilmesi için yerine getirmeleri gereken şartlar bulunuyor. Bireylerin emekli olması için gereken şartlar ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda açıkça belirtiliyor. Çalışan kişinin gereken çalışma süresini doldurması, bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak talepte bulunması, çalışan kişinin sigortalı olarak çalışmakta olduğu işten ayrılması, bireyin çalıştığı kurum tarafından prim ödemesinin yapılması gibi şartlar yer alıyor. 


İlgili kanunda belirtilen temel şartlara ek olarak; çalışanlarla ilgili detaylar da emeklilik için belirleyici oluyor. Bireyin yaşı, cinsiyeti, işe başlama tarihi ve çalışma türüne göre yer aldığı sigorta sistemi gibi faktörler emekli olmak için tamamlamaları gereken hizmet süresini etkiliyor. 
Çalışma türüne göre belirlenen sigorta sistemleri bir diğer ifade ile sigorta kolları; 4/A, 4/B ve 4/C olarak sıralanıyor. Söz konusu sigorta kollarının eski isimleri sırasıyla; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olarak ifade ediliyor. 


Kişilerin belirtilen sigorta kollarının hangisinde olduğuna göre de emekli olabilmek için gerçekleştirmeleri gereken işlemler değişkenlik gösteriyor. Emeklilik denildiğinde akla ilk gelenlerden olan prim gün sayısı bireylerin emekli olabilmeleri için ilgili işte hizmet etmeleri gereken gün sayısını ifade ediyor. 


Çalışan kişilerin e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi sayfasını inceleyerek doldurdukları prim gün sayısı hakkında bilgi alabilmeleri de mümkün oluyor. 
Çalışan kişilerin ne zaman emekli olacaklarına dair bilgi alabilmelerinin 2 temel yolu bulunuyor. Bireyler e-Devlet kanalı üzerinden emeklilik sorgulaması yaparak emeklilik zamanını öğrenebiliyor. Temel yollar içerisinde e-Devlet kanalını tercih etmek isteyen bireyler söz konusu kanal üzerinden “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” kısmını kullanmaları gerekiyor. İlgili kısmın seçilmesi ile beraber kişilerin karşısına gelen ekrandan bulundukları sigorta kolunu da doğru bir şekilde seçmeleri ve çalışmaya başladıkları tarihi belirtmeleri ile ikinci adım tamamlanıyor. Açılan ekranda bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi kişilerin emekliliklerine dair en doğru bilgiye hızlıca ulaşmaları açısından büyük önem taşıyor. E-devlet kanalı ile emeklilik sorgulama işleminin son adımında ise gerekli bilgilerin verilmesinin ardından Sorgula butonuna tıklanması geliyor. 
Çalışan kişilerin emekliliklerine ilişkin ikinci bilgi alabilecekleri kanal ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sayfası olarak biliniyor. Bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden “Ne Zaman Emekli Olurum?” bölümünü kullanarak emekliliğe ilişkin detaylı bilgi alabilmeleri mümkün oluyor. Kişiler söz konusu bölüme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan formu doldurarak Gönder butonuna basmaları ile istedikleri bilgilere erişebiliyor. Bireylerin emeklilik dönemine ne zaman geçecekleri ile ilgili bilgi alabilmeleri için yukarıda belirtilen iki kanaldan birisini tercih etmeleri gerekiyor. Daha net ifade etmek gerekirse, kişilerin ne zaman emekli olacaklarına ilişkin tüm bilgiler gerek e-Devlet kanalı üzerinden gerekse SGK internet sitesinden kolaylıkla öğrenilebiliyor. 


Sigorta Primi Nedir?


Bireyler çalışma hayatında karşılaşabilecekleri kaza ve risklere karşı sigorta tarafından korunuyor. Çalışan kişinin sigortasının devamlılığı için ödenmesi gereken ücret ise sigorta primi olarak isimlendiriliyor. 


Daha net ifade etmek gerekirse, çalışanlara yönelik ödenen primin kesilmesi halinde kişilerin sigortalılık durumu sona eriyor. Bireylerin aldıkları ücret ve çalışma alanları itibariyle yer aldıkları sigorta türü hem sigorta primini hem de bulundukları dilimi yakından etkiliyor. 
Sigorta primi, bireylerin söz konusu sigorta hizmetinden yararlanabilmeleri için gerek işverenler gerekse bireyin kendisi tarafından ödeniyor. Kişilerin sigorta primlerinin eksiksiz ve düzenli şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi büyük önem taşıyor. Çalışan kişilerin sağlık hizmetinden faydalanabilmelerinin yolu da sigorta priminin düzenli yatırılmasından geçiyor. Aynı zamanda yapılan düzenli ve eksiksiz ödemeler sayesinde bireyler çalışma hayatının sonunda emeklilik hakkı elde ediyor.


Sigorta Kollarına Göre Sigortalıların Prim Oranları Nelerdir?


4/A sigorta eski adıyla SSK sigortası, çalışan bireylerin emeklilik, gelir vergisi ve sağlık sigortası kesintilerinin brüt maaşı üzerinden alınarak işveren tarafından devlete ödendiği sigorta türü olarak ifade ediliyor. 


Kısa vadeli sigorta kollarına yönelik işveren payı %1 ile %6,5 aralığında değişiyor. Malullük durumu, yaşlılık ve ölüm gibi hususlarda sigortalının payı %9 iken; işveren payı %11 olarak belirleniyor. Daha net ifade etmek gerekirse 4/A kapsamında çalışan kişiler için malullük, yaşlanma ve ölüm gibi durumlara karşı işveren payı %11, işçi payı ise %9 olarak belirleniyor. Aynı kapsam için yapılan genel sağlık sigortasında da; işverenin payı %7,5 iken; sigortalı çalışanın payı %5 olarak hesaplanıyor. 4/A kapsamında ödenen işsizlik prim oranlarına bakıldığında; sigortalı için %1, işveren için ise %21 ile %27,5 arasında prim ödemesi yapılıyor. 


4/B sigorta önceki ismiyle Bağ-Kur sigortasında da ödenen sigorta primleri farklılık gösteriyor. 4/B sigorta kapsamında; kısa vadeli sigorta kollarına yönelik belirlenen prim oranları %1 ile %6,5 aralığında yer alıyor. Yaşlanma, ölüm ve malullük söz konusu olduğunda 4/B kapsamında %20 prim oranı bulunuyor. İlaveten aynı sigorta koluna ilişkin yapılan genel sağlık sigortasının prim oranı %12,5 olarak belirleniyor. 


Farklı bir sigorta türü olan isteğe bağlı sigorta için de prim oranları farklılaşıyor. İsteğe bağlı sigorta, bireylerin kendi istekleri doğrultusunda prim ödemelerinden dolayı hem uzun vadeli sigorta kollarına hem de genel sağlık sigortasına erişim sağlaması şeklinde ifade ediliyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında malullük, ölüm ve yaşlanma durumuna yönelik %20 prim oranı belirleniyor. 
Aynı şekilde bireylerin isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunmaları halinde sağlık sigortası prim oranı %12 olarak öne çıkıyor. Diğer bir ifade ile, isteğe bağlı sigorta kapsamında çalışan bireylerin kazançlarının %32’sini prim olarak ödedikleri anlaşılıyor. 2022 yılına ilişkin çalışanlara yönelik belirlenen SGK primi %14 iken; işveren priminin 2022 yılında %20,5 olduğu görülüyor. 


Sigorta Primleri Yükselir Mi?


Sigorta primlerine yönelik yapılan hesaplamalarda çeşitli faktörlerin belirleyici olduğu görülüyor. Sigorta branşı, anlaşma bünyesinde yer alan teminat ve kişisel ihtiyaçlar gibi faktörler sigorta prim oranının belirlenmesini sağlıyor. Söz konusu faktörlerin kişilere göre değişkenlik göstermesinden dolayı sigorta prim oranları da farklılık gösterebiliyor.


İşverenler ya da isteğe bağlı olarak yatırılan sigorta primlerinin miktarı, söz konusu hizmet kapsamından etkileniyor. Özellikle yapılan anlaşmanın içerisinde yer alan teminatlar sigorta primlerinin yükselmesinde etkin rol oynuyor. Daha açık ifade etmek gerekirse, anlaşma bünyesinde yer alan teminatların farklılaşması prim artışını da beraberinde getiriyor. 


Teminatlara ek olarak; söz konusu anlaşma bünyesinde bulunan ek hizmetler de sigorta primlerinin yükselmesine neden oluyor. Sigorta primlerinin yükselmesinin bir diğer nedeni de, brüt maaşlara yapılan zamlar olarak ifade ediliyor. Çalışanlara yönelik her yıl yapılan brüt maaş zamları da söz konusu sigorta priminin normale kıyasla daha yüksek olmasını sağlıyor. Çünkü devlete ödenen primler yıllık olarak değişen maaş düzeyinden etkileniyor. Brüt maaşa yapılan artış sonrasında önceye kıyasla daha yüksek sigorta primi alındığı görülüyor. 


Diğer bir ifade ile, belirlenen sigorta primlerinin yükselmesinin nedenleri arasında hizmet kapsamında meydana gelen değişim, brüt zamlara yapılan yıllık zamlar, anlaşma içerisinde yer alan teminatlar ve ihtiyaçlar sıralanıyor.  


Dijipol.com’dan ayrıcalıklı bireysel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerini hemen inceleyebilirsiniz. 

Paylaş

Öne Çıkanlar