Kaza Sonrası Değer Kaybı Nedir?

Kaza sonrası değer kaybı diğer bir ifade ile araç değer kaybı; kaza geçiren aracın aldığı hasara ilişkin yapılan bakım ve onarımdan dolayı orijinal değerinin düşmesi şeklinde ifade ediliyor. Sürücülerin söz konusu araç ile herhangi bir hasara neden olmaması halinde aracın değeri daha yüksek oluyor. Araç değer kaybı ile, kazadan dolayı araçta meydana gelen hasarın iyi bir şekilde tamir edilse dahi ikinci el piyasalarda ilk halinden daha düşük bir değere satılacağı anlatılmak isteniyor. 


Aracın kazaya karışması durumunda ekonomik değerinde yaşanan düşüş, tramer kaydı verileri tarafından kolaylıkla tespit ediliyor. Daha net ifade etmek gerekirse, araca yönelik kaza bilgileri ve hasar durumunun yer aldığı tramer kayıtlarından dolayı aracın kaza sonrası değer kaybı yaşaması kaçınılmaz oluyor. Gerçekleşen kaza neticesinde aracın mevcut durumunu ifade eden araç değer kaybı nedeniyle sürücüler araçlarını normalin altında fiyattan satmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda araçta meydana gelen parça değişikliği ve boya işlemlerinde de aracın ekonomik değerinin olumsuz etkilendiği görülüyor. 


Kaza Sonrası Değer Kaybının Karşılanması İçin Şartlar Nelerdir?


Sürücülerin kazaya karışmaları durumunda araçlarını ilk haline kıyasla düşük fiyattan satmak zorunda kalmaları araç değer kaybı olarak isimlendiriliyor. Kaza sonrasında araçta meydana gelen değer kaybının tahsil edilebilmesi için de yerine getirilmesi gereken şartlar bulunuyor. Araç değer kaybına ilişkin tazminatın alınması için; öncelikle araç sahibinin kazada suçsuz olması gerekiyor. Söz konusu kazanın tek taraflı değil; çift taraflı olması da kaza sonrası değer kaybının tahsil edilebilmesi için gereken şartlar arasında yer alıyor. 


Sürücülerin araç değer kaybını alabilmeleri için kazanın iki araç arasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. Araç değer kaybının karşılanmasında etkili olan bir diğer şart ise, kazanın hemen ardından olayın tutanak altına alınması olarak öne çıkıyor. Araç değer kaybının tahsil edilmesi için sürücülerin 2 yıllık zaman aşımı olduğunu da unutmamaları gerekiyor. Kazanın meydana gelmesinin ardından en fazla 2 yıl içerisinde kaza sonrası değer kaybının karşılanması için talepte bulunulabiliyor. Kazanın üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi durumunda ise kaza sonrası değer kaybının karşılanması için talepte bulunmak mümkün olmuyor. 


Kazaya karışan aracın değer kaybının ödenmesi için aracın 125 bin km’nin üzerinde olması da önemli şartlar arasında yerini alıyor. Aynı zamanda kaza sonrası değer kaybının karşılanmasına ilişkin yapılacak talepte aracın yaşı da şartlar arasında yer alıyor. Değer kaybının karşılanması için aracın maksimum 10 yaşında olması gerekiyor. Kazaya karışan aracın 10 yaşından büyük olması durumunda ise, araç değer kaybının ödenmesi için talep oluşturulamıyor. Kaza sonrası değer kaybının karşılanabilmesi için kazayı yapan tarafın trafik sigortası da bulunması gerekiyor. Aksi olması halde kazadan dolayı aracın değerinde yaşanan kayıp, kazada suçlu olan sürücü tarafından karşılanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle sürücülerin karşılaşabilecekleri kaza durumlarına karşın mutlaka trafik ve kasko sigortası yaptırmaya ve yeniletmeye özen göstermeleri gerekiyor. 

 

Kaza Sonrası Değer Kaybı İçin Nasıl Başvuru Yapılmalıdır?


Kazadan dolayı araçta meydana gelen değer kaybının tahsil edilebilmesi için değer kaybı başvurusu yapılması gerekiyor. Çünkü kazaya karışan araçta hasar meydana gelmesi aracın ikinci el piyasalarda normal değerinden düşük fiyata satılmasına neden oluyor. Araç değer kaybının tahsil edilmesi ile ikinci el piyasalarda yaşanan ekonomik değer düşüklüğü en aza indiriliyor. Araçta meydana gelen hasarlı parçaların farklı açılardan fotoğraflarının çekilerek belgelenmesi gerekiyor. 
Kaza sonrası değer kaybı başvurusu yaparken sürücülerin kazanın ardından tutanak tutmuş olmaları da büyük önem taşıyor. Kaza ve hasara ilişkin kazanın hemen ardından düzenlenen tutanakta kusurlu olan taraf belirtiliyor. Araç değer kaybı başvurusu yapmak isteyen sürücülerin başvuru öncesinde ekspertiz raporu da almaları gerekiyor. Kazadan dolayı araçta meydana gelen hasarın onarımına ilişkin düzenlenen fatura da başvuru esnasında belgeleniyor. Çünkü kazaya karışan araca yapılan masraf tutarı ilgili fatura üzerinde yer alıyor. 


Kaza sonrası değer kaybı başvurusunda sürücünün araç ruhsatı ve tramer kaydı da kullanılıyor. Daha net ifade etmek gerekirse sürücülerin araç değer kaybı başvurusu için oluşturacakları dosya içerisine kazaya ilişkin detayların yer aldığı tramer kaydı ve araç ruhsatı da ekleniliyor. Araç değer kaybı başvurusunda usule uygun olarak düzenlenen dilekçenin de eklenmesi gerekiyor. 
Araç değer kaybı dilekçesinde; kaza durumunda yaşanan olaylar, aracın plaka bilgisi, poliçe numarası, adres ve tarih gibi detaylı bilgilere yer veriliyor. Belirtilen bilgi ve belgelerin doğru ve düzgün bir şekilde dosya içerisinde toplanması ile kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketine kaza sonrası değer kaybının tazmini için başvuru yapılıyor. Dilekçe ve belgelerle başvurunun yapıldığı sigorta şirketi başvuru yapan tarafa kanuni süre içerisinde cevap veriyor. Diğer bir ifade ile, belge ve dilekçenin iletildiği sigorta şirketinden 15 gün içerisinde cevap geliyor. Söz konusu başvuru sonrasında aracın değer kaybı başvurusunun onaylanması ile beraber sigorta şirketi tarafından ödeme yapılıyor. 


Kaza Sonrası Değer Kaybı Nasıl Hesaplanmaktadır?


Araç değer kaybı ya da kaza sonrası değer kaybının hesaplanmasında çeşitli faktörler göz önünde tutuluyor. Araç değer kaybının hesaplanabilmesi için öncelikle aracın önceden herhangi bir kazaya karışmaması, onarım ve tadilat gibi işlemlerden geçmemiş olması gerekiyor. Belirtilen hususlara uygun olan araçların değer kaybının hesaplanmasında; aracın kaza geçmişi, araca yönelik marka ve model bilgisi, aracın trafiğe çıktığı tarih, üretildiği yıl, aracın pazar değeri ve kilometresi gibi faktörler belirleyici rol oynuyor. 


Yukarıda belirtilen faktörler göz önünde tutularak yapılan hesaplama sonrasında yüksek değere sahip araçların ilgili kaza sonrasında yaşadıkları kayıp da büyük oluyor. Aynı zamanda kaza sonrası değer kaybının hesaplanmasında, değiştirildiğinde araçta değer kaybına neden olmayan parçalar dikkate alınmıyor. Örnek vermek gerekirse araçta bulunan silecek, lastik ve farların değiştirilmesi halinde araçta değer kaybı yaşanmıyor. 


Kaza Sonrası Değer Kaybı Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?


Araç değer kaybının tazmin edilmesine yönelik yapılan başvuru bazı durumlarda kabul edilmeyebiliyor. Araçta meydana gelen değer kaybının karşılanmasında yalnızca karşı tarafın değil; sizde de kusur bulunması halinde hesaplama farklılaşıyor. İlaveten kazada tamamen kusursuz olduğunuz belirlense dahi kusurlu tarafın sigorta şirketi her zaman değer kaybını karşılamayabiliyor. 
Daha net ifade etmek gerekirse, kazaya karışan sürücülerden kusurlu olan tarafın sigorta şirketi tarafından başvurunun reddedilmesi halinde değer kaybı ödenmeyebiliyor. Kusurlu tarafın sigorta şirketi tarafından araç değer kaybının karşılanmaması halinde kusursuz taraf Sigorta Tahkim Komisyonu ve/veya konu ile yetkili olan mahkemelere başvurabiliyor. Araç değer kaybına ilişkin davaların incelendiği yetkili mahkemeler ise, Asliye Hukuk Mahkemesi ve Asliye Ticaret Mahkemesi olarak sıralanıyor. Araçta meydana gelen değer kaybının kusurlu taraftan direkt tazmin edilebileceği gibi; 2 yıl zaman aşımı süresince ilgili mahkemeler yolu ile de alınması mümkün oluyor.  
Kasko sigortası teklifinizi hemen Dijipol.com’dan alabilir, fırsatlardan faydalanabilirsiniz. 
 

 

Paylaş

Öne Çıkanlar