Sigorta
Dijipol
Paylaş

İbraname Nedir ve Ne İşe Yarar?

Dijipol Editör
Güncellenme Tarihi:31 Mart 2024
Okuma Süresi:1 dakika

Sigorta şirketleri, poliçe kapsamındaki rizikoların yani risklerin gerçekleşmesi durumunda tazminat öder. Tazminat; sigortalının teminatlar dâhilindeki zararını, poliçede belirtilen limitler oranında karşılar. Bu işlemin ardından tazminatın ödendiğini kanıtlayan bir evrak düzenlenir. İbraname adı verilen bu belge, taraflar arasındaki hakların ve sorumlulukların yerine getirildiğini ortaya koyar. Hem sigorta şirketlerinin hem de sigortalının menfaatlerini koruyan ibraname hakkındaki detayları keşfetmek için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz. 


Tarafları Koruma Altına Alan İbraname Nedir?


“İbra” kelime kökünden gelen ibraname, aklama ve temize çıkarma gibi anlamlara sahiptir. İş ilişkisini, ortaklığı ya da anlaşmayı meydana getiren taraflar arasında herhangi bir alacak veya verecek yükümlülüğünün kalmadığını belgeler. Aklama belgesi olarak da adlandırılan bu evrak, sigorta süreçlerinin hukuki zeminde ilerlemesini sağlayan önemli dokümanlar arasındadır. 


İbranamenin Sigorta Sektöründeki Rolü Nedir?


İbraname, sigorta şirketinin poliçe sahibinin haklarını yerine getirdiğini gösteren belgedir. Bir diğer ifadeyle, sigortalının ilgili şirketten alacağı kalmadığını kanıtlayan evraktır. Sigorta poliçesindeki rizikoların gerçekleşmesi durumunda zararlar, tazminat limitleri dâhilinde karşılanır. Bu aşamadan sonra sigorta şirketi, poliçe sahibinden tazminat sürecinin sonlandığını gösteren ibranameyi imzalamasını ister. İlgili belgeyi imzalayan sigortalı, borçların tamamlandığını ve başka bir talepte bulunmayacağını onaylamış olur.  İbraname yazmanın sigorta kuruluşları ve sigortalılar açısından önemi özetle şöyledir:

 

●    Olası hatalardan ve haksız beyanlardan koruma: İbraname, sigorta işlemlerinde belirsizlikleri ortadan kaldırarak tarafların menfaatlerini korur. Olası evrak karışıklıklarına, kötü amaçlı kişilere ve gerçekliği olmayan hak beyanlarına karşı önlem almayı sağlar. 


●    Tazminat haklarının tamamlanması: Aklama belgesi, sigortalının tüm haklarını aldığını yazılı olarak beyan eder. Böylece sigortalı kişi ya da kurum, aynı zarardan ikinci kez tazminat talep edemez.

 

Sigorta kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin anlaşmazlıklar, taraflardan birinin başvurusunun ardından mahkeme yoluyla çözülür. İbraname hazırlamak, bu süreci daha anlaşılır ve kesin hâle getirir. Sonuç olarak, ibraname yazmak sadece bir formalite değil; sigorta dünyasının temel taşları arasındadır.

 

 

Hukuki Süreçler ve Belge Hazırlığı: İbraname Nasıl Hazırlanır?


Sigorta şirketinin “borcu yoktur” ibranamesi, yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlanmalıdır. Taraflar arasındaki alacak ve verecek ilişkisinin sona erdiğini gösteren bu belgede bulunması gereken bazı detaylar vardır. Aşağıdaki kasko sigortası ibranamesi örneğinden söz konusu detayları görebilirsiniz. 

                                                                                                      Tanzim Tarihi …./…./….
                                                                                                      Dosya Numarası …...…


X Sigorta A.Ş.’deki ………. sayılı poliçeyle kasko sigortası olan ………. plakalı aracımızı, ……… anlaşmalı servisinizden onarılmış olarak teslim aldık. İlgili poliçeden kalan prim borcunu, tazminattan düşülen tutarları, hasar ödemesi nedeniyle teminat miktarında oluşan eksilmeden doğacak ikame zeyil primini, sigortanın genel şartları ve poliçenin özel şartları çerçevesinde yapılan diğer indirim tutarlarını makbuz karşılığı ödedik.

 

Zarar alacağımı, onarımı gerçekleştiren servise devir ve temlik ettiğimizi, hasar tazminatı X Sigorta A.Ş. tarafından onarımı yapan servise ödeneceğinden X Sigorta A.Ş.’yi ilgili kazada oluşan tazminattan poliçe genel ve özel şartları ile diğer mevzuatlardan kaynaklanan borçlarından ibra ettiğimizi, X Sigorta A.Ş.’den faiz, ek teminat ya da diğer taleplerde bulunmayacağımızı, üçüncü şahıslara karşı olan talep ve dava rücu haklarımızı X Sigorta A.Ş.’ye devrettiğimiz beyan, kabul ve tasdik ederiz.

 

Sigortalı / Mağdur/ Vekâlet Verilen                                                 Vekâleti Onaylayan:
Adı – Soyadı:                                                                                  Noter Adı
İmzası:                                                                                            Vekâlet Tarihi/No:


                                                        

Bu ibraname örneğinde görüldüğü üzere sigortalıya, vekâlet verilene ve araca ilişkin bilgilerin mutlaka belgede yer alması gerekir. Böylece sigorta tazminat süreci hem şirketin hem poliçe sahibinin hakları göz ardı edilmeden tamamlanmış olur. 


İbraname Geçerlilik Şartları Nelerdir?


İbra belgesinin yasal dayanağı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 132. maddesidir. Bu kanun maddesine göre borç ilişkisi, tarafların ortaklaşa düzenleyici bir ibra sözleşmesiyle kısmen ya da tamamen sonlandırılabilir. Yani temel ibraname geçerlilik şartları arasında ilk sırada tazminat ödemesinin sözleşmeyle sonlandırılması yer alır. Ayrıca bu belgenin yazılı olması, ibra konusu alacağın tutarını ve türünü açıkça belirtilmesi gerekir. Bu koşulları taşımayan belgeler, geçersiz ibraname sayılır. 


İbranamelerin Kapsamları Nelerdir?


İbranamelerin kapsamı, tercih edilen sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Bu belgenin temel amacı, sigorta sürecindeki tazminat taleplerinin ve ödemelerinin netleştirilmesini sağlamaktır. Poliçe limitleriyle sınırlı olan bu ödemeler, mağdur kişilerin kalan haklarını isteme yetkilerini ortadan kaldırmaz. Kişiler ya da kurumlar, tazminat tutarının yeterli olmadığını düşündüğünde zararının kalan kısmının sigorta şirketi veya hasara sebebiyet verenler tarafından giderilmesini talep edebilir. Yargıtay kararları, ibranamenin imzalanmış olmasının bu yasal hakkı kullanmayı engellemediğini ortaya koyar. Yani sigortalı haklı bulunduğunda ilgili belgenin iptal edilmesi ve tazminat sürecinin yeniden işlemesi mümkündür. 


Sigorta Sektöründe İbranamenin Kullanıldığı Örnek Durumlar


Sigorta ibraname örneğine, gerçek hayatta farklı senaryolarda rastlamak mümkündür. Örneğin bireysel sağlık sigortası olan kişi, bir süre önce aniden rahatsızlanır ve hastaneye kaldırılır. Hastanede yapılan tedaviler, kontroller ve yatış ücreti nedeniyle yüksek maliyetli faturalar oluşur. Sigorta şirketi, hastane faturalarını inceleyerek tazminat tutarını belirler. Ardından bireysel sağlık sigortası kapsamındaki giderleri karşılar. Daha sonra sigortalıdan tazminat tutarını aldığını gösteren ibranameyi imzalamasını talep eder. İlgili kişi, bu belgeyi imzalayarak sigorta şirketinin tedavi masraflarını ödediğini onaylar ve gelecekte aynı harcamalar için tekrar talepte bulunmayacağını taahhüt eder.

 

Bireysel sağlık sigortası, ihtiyari ve zorunlu trafik sigortası gibi hizmetler için TR GO damgalı platformumuzu ziyaret edebilirsiniz. 7/24 ulaşabileceğiniz sigorta uzmanlarımız ve 35’ten fazla sigorta şirketinden anında teklif alma imkânı sayesinde ihtiyaçlarınıza uygun seçenekleri kolaylıkla bulabilirsiniz. 

Öne Çıkanlar