4A 4B ve 4C Sigortalı Nedir?

SGK 4A 4B 4C nedir ve kimleri kapsadığı soruları, emeklilik hayali kuralların en çok merak ettiği sorular arasında yer alır. Gelin bu soruların cevabına beraber bakalım. Çalışanlar, devletin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan emeklilik, sağlık hizmetleri ve işsizlik sigortası gibi çeşitli haklardan yararlanarak yarınlarını güvence altına alabilirler. Dolayısıyla sigorta 4A 4B 4C nedir sorusunun cevabı, çalışanların iş ve sonrası hayatlarını güvence altına alan devlet tarafından belirlenen sosyal bir sistemdir. Sosyal sigorta, çalışanların meslekleri ve çalışma türlerine göre 4A 4B 4C gibi farklı kategorilere ayrılarak sağlanır.

 

Eskiden SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi kategoriler vardı. Ancak 2006 yılında yapılan bir düzenleme ile tüm bu kategoriler tek bir çatı altında, yani SGK'da toplandı. Yeni sistemde, kişiler 4A, 4B, 4C sigorta kapsamında çalışmaktadırlar. Yapılan bu değişiklik doğal olarak 4a 4b 4c sigorta nedir sorusunun yanıtını de değişikliğe uğratmıştır.

 

İşe yeni başlayan veya sigorta düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmayan herkesin aklına 4A 4B 4B nedir sorusu gelir. Kişinin prim ödeme şekli, emeklilik durumu, iş kolu ve yasal statüsüne bağlı olarak değişen 4a 4b 4c sigortaları aralarında çeşitli farklar barındıran ancak genelde çalışanların haklarını güvence altına alan sistemlerdir. Dilerseniz bu sistemlerin özelliklerini tek tek inceleyelim.


4A Nedir?


4A sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kapsamındaki bir sigorta türüdür ve özel bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilere sağlanan sosyal güvenceleri içerir. Önceden SSK olarak adlandırılan kurumun, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu ile SGK'ya devredilmesi sonrasında, SSK sigortası da 4A sigortasına dönüştürülmüştür.

 

4a sigortasına kayıtlı olanlar, bir işverene bağlı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilerdir. Bu kapsamda, işçilerin sigorta primleri işverenleri tarafından düzenli olarak ödenir. 4A sigortası, iş kazası, meslek hastalığı, sağlık, malullük ve yaşlılık sigortalarını içerir.


4A Kimleri Kapsar?


4A sigortası, önceden Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tarafından yönetilen ve SSK'ya prim ödeyenleri de kapsayan bir sigorta türüydü. Ancak SSK SGK'ya bağlandığında, halk arasında bilinen SSK sigortası da 4A sistemi olarak adlandırılmaya başlandı. 4A sistemi, özel bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır.


4B Nedir?


4B, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı bir sigorta kolu olan Bağ-Kur sigortasıdır. Bağ-Kur sigortası, önceden kendi adına çalışanların ve işyeri sahibi olanların sigortalılıklarını sağlıyordu. Ancak 4B olarak adlandırılan bu kategori, Bağ-Kur'un SGK'ya bağlanmasıyla ortaya çıktı. Bu durum doğal olarak insanların aklına Bağkur 4A 4B 4C nedir sorunu getirir. Gelin bu sorunun cevabını beraber inceleyelim.

 

4B'ye kayıtlı olanlar, sigorta primlerini kendileri öderler ve işsizlik, sağlık, malullük ve yaşlılık sigortaları gibi çeşitli sigorta kollarından yararlanabilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden hizmet döküm belgesi gibi birçok işlemi de yapabilirler.


4B Kimleri Kapsar?


4B sigorta sistemi kapsamında devlet memuru 4A mı 4B mi 4C mi sorusunu hemen yanıtlamakta fayda var. Ayrıca 4B sistemi (Bağ-Kur) esnaf, sanatkar, serbest meslek sahibi veya diğer bağımsız çalışanlar için tasarlanmış bir sosyal sigorta türü. Bu kapsamda olan kişiler, kendi adlarına ve sorumlulukları altında iş yeri açanlar, tarım işletmeleri sahipleri, ev hizmetlerinde çalışanlar, serbest meslek sahipleri, yazarlar, şairler, eğitim memurları, müzisyenler ve ressamlar gibi meslek gruplarıdır. Bağ-Kur sigortası altında prim ödeyen kişiler, sağlık hizmetleri, emeklilik, malullük, ölüm aylığı gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanabilirler. 


4C Nedir?


Emeklilik 4A 4B 4C nedir sorusu değişen kanunlarla tekrar ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak sigorta türleri arasında en çok sorulan sorulardan biri de sgk 4C nedir sorusudur. 4C sigortası, memurların da dâhil olduğu bir sosyal sigorta türüdür. Eski adı Emekli Sandığı olan bu sistem, SGK bünyesine dâhil olduktan sonra 4C olarak anılmaya başlanmıştır. E-devlet üzerinden hizmet döküm belgesi alarak 4C sistemine kayıtlı olduğunuz süre, prim ödemeleriniz ve sigortanın başladığı tarih gibi ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.


4C Kimleri Kapsar?


5510 sayılı kanuna göre, hizmet sözleşmesi ile çalışanlar, mahalle ve köy muhtarları, serbest meslek sahipleri, gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkarlar, tarım işçileri, anonim şirket ortakları, komandit şirket ortakları, şirket ve donatma şirketi ortakları ve kadrolu devlet memurları 4C kapsamına girmektedir. Dolayısıyla öğretmenler 4A mı 4B mi 4C mi sorusunun cevabı da 4C olarak görülür. Ayrıca belirli bir adet ve ücret sınırı içinde 1 yıldan az süreli veya mevsimlik olarak sözleşmeli çalışanlar da bu gruba dahildir. Böylelikle emekli sandığı 4A mı 4B mi 4C mi sorusunun cevabı da 4C olarak karşınıza çıkar.


4A, 4B ve 4C Farkı Nedir?


4A sigortalılar, brüt maaşları üzerinden vergi ve prim kesintilerinin işverenleri tarafından devlete ödendiği için, sağlık hizmetleri, emeklilik, malullük ve ölüm aylığı gibi haklardan faydalanabilirler. Genel sağlık sigortası primi kesintisi sayesinde sigortalı çalışan ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler, devlet hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir. 

 

Çalışılan süre boyunca ödenen yaşlılık sigortası primleri, belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterlerini karşılayan sigortalıların emekli maaşına hak kazanmasını sağlar. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu malul olanlar, 10 yıl sigortalı olarak çalışma ve belirli prim ödeme şartlarını sağladıklarında malulen emekli olabilirler. Ölümü hâlinde, sigortalı çalışanın eşi, çocukları ve anne-babası, 5 yıl prim ödemiş olması durumunda ölüm aylığı alabilirler. 4B sigortalılar ise kendileri prim ödemesini yapmak zorunda olduklarından dolayı işlem dönemlerini takip etmek ve zamanında yapmalılar. 4B sigortalılar da sağlık hizmetleri ve diğer aylıklardan faydalanma haklarına sahiptirler.

 

Buradan da görüleceği üzere 4A 4B 4C sigortaları arasındaki temel fark kişilerin meslek grubu ve yasal statüleridir. Kendi durumunuzu göz önünde bulundurarak hangi sigorta türüne ait olduğunuzu bu şekilde kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Paylaş

Öne Çıkanlar