MÜŞTERİ HİZMETLERİ 0850 433 0850

Lütfen Bekleyiniz...

Axa Sigorta - Yabancı Sağlık

AXA Sigorta'nın sermayedarı olan AXA Grubu, dünyada sigorta sektöründe ilk 3 şirket arasında yer almaktadır. Toplam 48 ülkede 90 milyar Euro prim üretimi ve 3,6 milyar Euro faaliyet gelirine ulaşan AXA Grubu'nun, müşterilerinin her türlü ihtiyacına cevap verebilmeyi hedefleyen "Finansal Koruma" konusundaki faaliyetleri, sigorta, kişisel koruma, birikim ve gayrimenkul planlama alanlarını kapsamaktadır.

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari şartları gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş poliçedir.

NELERİ KAPSAR?

-Yatarak tedavi,

-Yoğun bakım,

-Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz

-Küçük müdahale,

-Yardımcı tıbbi malzeme,

-Ambulans hizmetleri,

-Ayakta tedavi,

-Doktor muayene,

-İlaç,

-Laboratuvar hizmetleri,

-Görüntüleme ve tanı yöntemleri,

-İleri tanı yöntemleri,

-Fizik tedavi.