MÜŞTERİ HİZMETLERİ 0850 433 0850

Lütfen Bekleyiniz...

Ankara Sigorta - Trafik

16.05.1936 tarihli Bakanlar Kurulu onayıyla kurulmuş ve 3.Cumhurbaşkanımız Sayın Celal Bayar o tarihte yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Şirketin hissedarları; Türkiye İş Bankası, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası ve Muvaffak İşmen’dır. İlk genel merkez Ankara, muamelat yeri İstanbul olarak kabul edilmiştir.

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

ANKARA TRAFİK SİGORTASI NELERİ KAPSAR?

Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. 

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik

Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu

poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde

kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.