MÜŞTERİ HİZMETLERİ 0850 433 0850

Lütfen Bekleyiniz...

Nakliyat Sigortalarında Kaç Çeşit Teminat Seçeneği Vardır?

1 - Geniş Teminat (I.C.C. A kloz)

Yükleme , Aktarma, Boşaltma esnasında gelebilecek riskler dahil olup , beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza veya olay neticesinde taşınan Sigorta konusu yükte meydana gelebilecek fiziksel hasar ve kayıpları Institute Cargo Clauses A ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alır.

2 - Dar Teminat (I.C.C C Kloz )  / Kamyon Kloz

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çarpma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür. Yükleme aktarma boşaltma riskleri hariçtir.

3 - Tam Ziya

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar. Kısmi hasarlar hariçtir.