Kaskonu 80 TL indirimle almak için indirim kodunu kullanmayı unutma!
PE7X9S3B
KOPYALA
Kapat
80 TL İNDİRİM
KUPON
Kullanım süresi sona ermeden kuponu kullan!PE7X9S3B
KOPYALA
Kapat
Müşteri Hizmetleri0850 433 08 50
Müşteri Hizmetleri0850 433 08 50

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Türkiye’de oturma izni almak isteyen ve ikamet başvurusunda bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar için zorunlu tutulan sigortaya Yabancı Sağlık Sigortası denilmektedir. 9/2014 ‘’ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge’’ yükümlülüklerinde belirlenen sigorta; poliçe süreci boyunca teminat limitleri dahilinde; kaza ve hastalık sonucunda oluşabilecek sağlık giderlerini kapsayan yabancılara özel sağlık sigortasıdır.
Yabancıların ülkemizde yaşayabilmeleri için ilgili kuruma verecekleri evraklar arasında Yabancı Sağlık Sigortası bulunmaktadır. Sigorta poliçesi olmayan kişilerin başvuruları onaylanmamaktadır. 

Kimler Yabancı Sağlık Sigortası Kapsamındadır?

1. Türkiye’de yaşamak isteyen yabancı uyruklular,
2. Ülkemizde çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklular, 
3. Okumak için ülkemize gelmiş yabancı uyruklu öğrenciler,

Türkiye’ye kısa süreli seyahat veya tatil için gelecek olan yabancı uyruklu kişiler ise yurtdışından ülkeye girerken incoming poliçesi yaptırmaktadır. 

Yabancı Sağlık Sigortası ile Alakalı Bilinmeniz Gerekenler Nelerdir?

1. İkamet başvuru evrakları arasında bulunan ve zorunlu olan bir sigortadır. 
2. Poliçe teminatları her sigorta şirketinde aynıdır.
3. Türkiye’de yaşamak isteyen 70 yaşına kadar olan kişiler poliçeden faydalanabilmektedir. 
4. Poliçe; yatarak ve ayakta tedavi teminatlarını kapsamaktadır. 

Yabancıların Sağlık Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?

A. Yatarak Tedavi Teminatı; Hastanede yatmayı gerektiren rahatsızlıkları kapsamaktadır. 
B. Ayakta Tedavi Teminatı; Yatış gerektirmeyen durumları teminat altına almaktadır. 

Bu bilgilerden yola çıkarak Yabancı Sağlık Sigortası poliçe teminatında aşağıdaki hizmetler bulunmaktadır;
1. Hastalık veya kaza gibi olumsuz durumlarda oluşacak tedavi masrafları,
2. Hastane yatış,
3. Doktor,
4. Yoğun bakım,
5. Test, ilaç ve fizik tedaviler,
6. Diyaliz,
7. Kemoterapi,
8. Evde bakım hizmetleri,
9. Refakat giderleri,
10. Endeskopi,
11. MR ve radyografik diğer işlemler,
12. Anjiyografi,
13. Pansuman, alçı gibi giderler

Yabancı sağlık sigortası; doğum giderlerini karşılamamaktadır. Türkiye’de doğum yapmak isteyen kişilerin ayrıca Özel Sağlık Sigortası yaptırması gerekmektedir. 

Yabancı Sağlık Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

1. Türkiye sınırları içerisinde geçerliliğini korumaktadır. 
2. Sigortadan sadece yabancı uyruklu kişiler faydalanabilmekte, T.C. vatandaşları faydalanamamaktadır. 
3. 18 yaşından küçük kişiler ebeveynleri ile beraber sigorta yaptırabilmektedir. 
4. Yeni doğanlar 14.günden itibaren sigorta kapsamına dahil edilebilmektedir. 

Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Yabancı Sağlık Sigortasında fiyatlandırma sabitlik göstermektedir. Teminatlar ve poliçe kapsamı sabit olduğu için fiyatlar belirlenirken sadece sigortalanacak kişinin yaşı baz alınmaktadır. Bu bilgi dışında hiçbir bilgi fiyata etki etmemektedir. Sigorta yabancı uyruklu vatandaşlar için büyük bir güvence sunmaktadır. 
Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişiler; dijipol.com üzerinden sadece bilgilerini girerek anında Yabancı Sağlık Sigortası tekliflerini alabilir, aynı ekranda karşılaştırabilir ve poliçelerini kolayca tanzim edebilirler. 

Web sitemizde yasalara uygun olarak çerezler kullanmaktadır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atabilirsiniz.